Browsing loại

Cẩm nang doanh nghiệp

Thủ tục đăng ký bổ sung, thanh đổi ngành, nghề kinh doanh

Thủ tục đăng ký bổ sung, thanh đổi ngành, nghề kinh doanh 1. Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm: a) Tên, mã số doanh…

Điểm khác nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần

Công ty cổ phần thực chất là dạng lớn hơn của công ty trách nhiệm hữu hạn. Chính vì quy mô lớn hơn nên công ty cổ phần có thể huy động được nhiều nguồn vốn hơn. Giá của mỗi cổ tức ở công ty TNHH chỉ có những cổ đông mới biết, còn giá của cổ…

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

Tổng quan về công ty cổ phần Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa;…

Hồ sơ đăng ký Công ty TNHH 01 thành viên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Dự thảo Điều lệ Công ty. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực của chủ sở hữu và người đại diện…

Hồ sơ đăng ký Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; Dự thảo Điều lệ Công ty; Danh sách thành viên công ty; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực: Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân; Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối…

Hồ sơ đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp. Bản sao Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp; Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện: – Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có…

Hồ sơ đăng ký Công ty cổ phần

1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định. 2. Dự thảo Điều lệ công ty. 3. Danh sách cổ đông sáng lập và các giấy tờ kèm theo sau đây: a) Đối với cổ đông là cá nhân: bản sao…

Xác nhận vốn pháp định

Kinh doanh bất động sản là ngành nghề kinh doanh đòi hỏi phải có vốn pháp định. Theo quy định tại Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007của Chính phủ…

ý nghĩa của vốn pháp định

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu mà doanh nghiệp phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp và trong suốt quá trình kinh doanh, vốn sở hữu của doanh nghiệp không được thấp hơn số vốn pháp định. Việc một số ngành nghề…

Tại sao 1 cá nhân chỉ được thành lập 1 dntn?

Chủ DNTN phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tất cả tài sản của mình về mọi hoạt động kinh doanh của daonh nghiệp. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và đối tác, kể cả chủ nợ của các DNTN nên luật chỉ cho phép mỗi cá nhân chỉ được…