Báo Giá

BÁO GIÁ DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THÀNH LẬP CÔNG TY VÀ KHẮC DẤU TRÒN THỜI GIAN CHI PHÍ
 • Đăng kí kinh doanh
 • Khắc con dấu tròn
 • Báo cáo thuế tháng đầu tiên
 • Khai thuế môn bài
 • Tư vấn về hóa đơn, thuế, chữ kí số
Từ 3 ngày Từ 699.000 vnđ
THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH THỜI GIAN CHI PHÍ
 • Bổ sung thông tin trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
 • Đăng kí thay đổi tên doanh nghiệp, trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn
 • Đăng kí thay đổi người đại diện
 • Hiệu đính giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
 • Thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của công ty
Từ 5 ngày Từ 800.000 vnđ
THÀNH LẬP CHI NHÁNH THỜI GIAN CHI PHÍ
 • Đăng ký giấy phép kinh doanh chi nhánh
 • Đăng ký lao động cho chi nhánh
 • Đăng ký hoạt động cho chi nhánh
 • Đăng ký khắc con dấu tròn chi nhánh
Từ 10 ngày Từ 850.000 vnđ
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THỜI GIAN CHI PHÍ
 • Đăng ký giấy phép VPĐD
 • Đăng ký lao động cho VPĐD
 • Đăng ký hoạt động cho VPĐD
5 ngày Từ 850.000 vnđ
CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY THỜI GIAN CHI PHÍ
 • Soạn thảo hồ sơ chuyển đổi
 • Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Khắc dấu mới và hủy mẫu dấu cũ
Từ 10 ngày Từ 1.000.000 vnđ

 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

STT Dịch Vụ Mô Tả Số lượng hóa đơn Đơn Giá

(VNĐ/tháng)

Hợp đồng tối thiểu
1 Báo cáo thuế hàng tháng Thực hiện báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng < 30 300.000 3 tháng
< 50 500.000 3 tháng
< 100 1.000.000 6 tháng
2 Kế toán trọn gói Báo cáo VAT hàng tháng Lập tờ khai tạm tính TNDN,TNCN hàng quý Lập tờ khai tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý

Lập hệ thống sổ sách theo quy định

Lập báo cáo tài chính và quyết toán TNDN,TNCN

Lập tờ khai thuế môn bài

Giải quyết TẤT CẢ các vấn đề khác liên quan đến kế toán, thuế của doanh nghiệp

0 300.000 6 tháng
< 10 500.000 6 tháng
< 30 700.000 6 tháng