Browsing Tag

Công ty TNHH

Điểm khác nhau giữa công ty TNHH và công ty cổ phần

Công ty cổ phần thực chất là dạng lớn hơn của công ty trách nhiệm hữu hạn. Chính vì quy mô lớn hơn nên công ty cổ phần có thể huy động được nhiều nguồn vốn hơn. Giá của mỗi cổ tức ở công ty TNHH chỉ có những cổ đông mới biết, còn giá của cổ…

Hồ sơ đăng ký Công ty TNHH 01 thành viên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp Dự thảo Điều lệ Công ty. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền) của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực của chủ sở hữu và người đại diện…

Hồ sơ đăng ký Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp; Dự thảo Điều lệ Công ty; Danh sách thành viên công ty; Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực: Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực đối với thành viên là cá nhân; Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối…

Hồ sơ đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp. Bản sao Giấy CMND còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp; Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện: – Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có…